Vi ved det godt! Det er logik for mange at kommunerne skal støtte foreningerne, men ikke desto mindre, så slår vi lige et slag for at alle officielt registrerede foreninger med spillere under 25 år har krav på støtte fra kommunen.

Igen, det er helt sikkert noget som de fleste idrætsforeninger allerede har fuldstændig styr på og gør, men for dem, der måske ikke er klar over, så er det en god idé at læse videre.

Støtte søges som forening
Støtte fra kommunen søges som udgangspunkt af hele foreningen. Det er derfor ikke muligt at søge denne støtte for et enkelt hold, som det ellers er for f.eks. sponsorater. Dette punkt er derfor primært henvendt til de mindre idrætsforeninger, som endnu ikke har fået sat sig helt ind i, hvilke muligheder der findes for kommunal støtte.

Alle kommuner skal yde støtte til foreninger og aktiviteter rettet mod børn og unge 

Alle kommuner skal yde støtte til foreninger og aktiviteter rettet mod børn og unge. Hvis I er officielt registreret som forening og har medlemmer under 25 i klubben vil I derfor altid kunne få støtte. Det er dog individuelt fra kommune til kommune hvordan støtten beregnes.

Tre typer kommunalt tilskud
Der findes som udgangspunkt tre typer tilskud I kan modtage fra kommunen:

  1. Aktivitetstilskud er ofte direkte relateret til antallet af medlemmer under 25 år. Mange kommuner giver et fast beløb i tilskud pr. medlem i denne aldersgruppe. Andre giver et grundbeløb til alle foreninger med medlemmer under 25 og derudover f.eks. tilskud til forskellige aktiviteter.
  2. Driftstilskud gives som udgangspunkt til foreninger som benytter sig af baner eller lokaler der ikke er kommunens – og har omkostninger forbundet med dette. I nogle kommuner vil de som alternativ tilbyde jer at benytte nogle af deres faciliteter, så det er relevant at undersøge hvad der gælder specifikt for jeres kommune.
  3. Andre særlige tilskud ydes i nogle kommuner. Der kan være forskellige krav som skal opfyldes for at være berettiget til disse. Det er derfor igen relevant enten at læse nærmere på kommunens hjemmeside eller kontakte dem direkte.

På jeres kommunes hjemmeside bør I kunne læse mere om, hvad I kan modtage i støtte og hvordan I søger.

Alternativt kan I også tage direkte kontakt til kommunen for at høre nærmere om mulighederne. Vores erfaring er at kommunerne altid er hjælpsomme og samarbejdsvillige i disse situationer, selvom behandlingstiden på en ansøgning dog godt kan trække lidt ud.